Start arrow O projekcie
Pokonać wstyd PDF Drukuj Email

 

W dniu 11 czerwca 2013 roku konferencja zatytułowana  „TRUDNE PYTANIA – POKONAĆ WSTYD” zakończyła działanie pod tym samym tytułem.

Od kwietnia b. r.  projekt na antenie Twojego Radia Lipsko  realizował Lipski Oddział Fundacji Trzeźwość i Gospodarność pod wezwaniem Marka Aureliusza w Stalowej Woli przy współpracy z Miejsko – Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Lipsku. Przez prawie trzy miesiące w każdy czwartek po południu i w piątkowym  porannym wejściu antenowym na falach Twojego Radia Lipsko słuchacze mieli możliwość uczestniczenia w działaniu słuchając projektowych audycji. Przez dwanaście tygodni z anteny płynęły przesłania o przeciwdziałaniu uzależnieniom – głównie od alkoholu, wiele mówiono o problemach ludzi dotkniętych choroba alkoholową, o wychodzeniu z nałogu picia i o trzeźwym życiu niepijących alkoholików. Autorzy projektu nie zapomnieli o tych, którzy cierpią razem -  a więc o osobach współuzależnionych – członkach rodzin trzeźwiejących alkoholików.  W audycjach obok najwyższej klasy specjalistów z dziedziny profilaktyki uzależnień z prof. dr hab. Marią Ryś i ks. dr Markiem Dziewieckim uczestniczyli też nasi miejscowi  fachowcy, a przede wszystkim sami trzeźwiejący alkoholicy, którzy swoim głosem dawali świadectwo, że można odbić się od dna , zacząć żyć zdrowo i być szczęśliwym, mając jednak świadomość, że choroba trwa  - bo alkoholikiem jest się już do końca swoich dni. Ze względu na specyfikę tematu w audycjach występowali członkowie klubów AA z innych miast  - cóż problem alkoholizmu, który przecież jest śmiertelną chorobą wciąż w naszym środowisku jest problemem wstydliwym – a to wielka szkoda. Pokonywanie tej bariery wstydu, przyznanie przed samym sobą o bezsilności wobec alkoholu i szukanie sposobów wychodzenia z nałogu to ogólnie rzecz biorąc główne zadanie, jakie autorzy postawili przed sobą przystępując do realizacji projektu.

1. Co to jest choroba alkoholowa - dwie części (autor prof. dr Maria Ryś)

2. Uzależnienie a utracona wolność - dwie części (autor ks. dr Marek Dziewiecki)

3. Co w zamian czyli „Zamiast bez wstydu” ( autor ks. Mirosław Kszczot)

4. Poznaj samego siebie – czy jestem silny ( autor mgr Andrzej Kułakowski)

5. O zaufaniu ( autor spec. PARPA mgr Irena Kościelecka – Bajkowska)

6. Kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików (autor spec. PARPA mgr Irena Kościelecka – Bajkowska). Dlaczego wolimy milczeć – pokonać wstyd (autor mgr Andrzej Kułakowski)

8. Wybór należy do Ciebie – pokonać wstyd (autor mgr Andrzej Kułakowski)

9. Czy sieć to zagrożenie – uwolnij się od hazardu  ( autor spec. PARPA mgr Irena Kościelecka – Bajkowska)

10. We wspólnocie trzeźwości (autor Leszek Kozłowski)

To są tytuły audycji, które zostały wyemitowane na antenie TRL i znalazły się na płycie, która została wydana dla potrzeb projektowych. Płyta zostanie rozpowszechniona w placówkach oświatowych, dotrze do parafii, do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do wszystkich którzy pracują w obrębie profilaktyki.Na płycie znalazły się też wykłady wygłoszone przez gości konferencji kończącej projekt dr Ewę Wojdyłło – Osiatyńską  „Alkoholizm – rak duszy” i ks. dr Marka Dziewieckiego „Uzależnienie jako utracona wolność”. Podczas konferencji o pracy duszpasterskiej z uzależnionymi i o roli Kościoła w walce z nałogami mówił diecezjalny duszpasterz trzeźwości ks. Mirosław Kszczot. Sama konferencja cieszyła się wielkim zainteresowaniem i liczba uczestników przekroczyła prawie trzykrotnie zakładaną ilość - stąd organizatorzy zmuszeni byli przenieść ją z sali klubowej LCK do sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy. Blisko osiemdziesięciu uczestników wśród których byli pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, policjanci i księża, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się pracą z uzależnionymi i współuzależnionymi z zainteresowaniem wysłuchało wykładów, a w panelu dyskusyjnym podkreślało potrzebę takich i podobnych działań.

 
następny artykuł »