Start
Polityka prywatno軼i PDF Drukuj Email
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny 瘸dnych informacji, z wyj徠kiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi dane informatyczne, w szczególno軼i pliki tekstowe, które przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z której pochodz, czas przechowywania ich na urz康zeniu ko鎍owym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj帷ym na urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj帷ym do nich dost瘼 jest operator Serwisu DWÓR GALICJA, Rzeczyca D逝ga 222, 37-455 Radomy郵 n/Sanem.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s w celu:
 • dostosowania zawarto軼i stron internetowych Serwisu do preferencji U篡tkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno軼i pliki te pozwalaj rozpozna urz康zenie U篡tkownika Serwisu i odpowiednio wy鈍ietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagaj zrozumie, w jaki sposób U篡tkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umo磧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto軼i
 • utrzymanie sesji U篡tkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi瘯i której U篡tkownik nie musi na ka盥ej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i has豉
 1. W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „sta貫” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s plikami tymczasowymi, które przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy陰czenia oprogramowania (przegl康arki internetowej). „Sta貫” pliki cookies przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika przez czas okre郵ony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni璚ia przez U篡tkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane s nast瘼uj帷e rodzaje plików cookies:
 • „niezb璠ne” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e korzystanie z us逝g dost瘼nych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj帷e pliki cookies wykorzystywane do us逝g wymagaj帷ych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies s逝膨ce do zapewnienia bezpiecze雟twa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu篡 w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajno軼iowe” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e „zapami皻anie” wybranych przez U篡tkownika ustawie i personalizacj interfejsu U篡tkownika, np. w zakresie wybranego j瞛yka lub regionu, z którego pochodzi U篡tkownik, rozmiaru czcionki, wygl康u strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e dostarczanie U篡tkownikom tre軼i reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie s逝膨ce do przegl康ania stron internetowych (przegl康arka internetowa) domy郵nie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika. U篡tkownicy Serwisu mog dokona w ka盥ym czasie zmiany ustawie dotycz帷ych plików cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególno軼i w taki sposób, aby blokowa automatyczn obs逝g plików cookies w ustawieniach przegl康arki internetowej b康 informowa o ich ka盥orazowym zamieszczeniu w urz康zeniu U篡tkownika Serwisu. Szczegó這we informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plików cookies dost瘼ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl康arki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, 瞠 ograniczenia stosowania plików cookies mog wp造n望 na niektóre funkcjonalno軼i dost瘼ne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika Serwisu i wykorzystywane mog by równie przez wspó逍racuj帷ych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Wi璚ej informacji na temat plików cookies dost瘼nych jest w sekcji „Pomoc” w menu przegl康arki internetowej.


Jak wy陰czy ciasteczka?

 

Ka盥y u篡tkownik Internetu mo瞠 dostosowa poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym ca趾owicie zablokowa mo磧iwo嗆 pozostawiania plików cookies. Zwi瘯sza to poziom bezpiecze雟twa i ochrony danych, ale mo瞠 tak瞠 uniemo磧iwia niektóre funkcje, np. zalogowanie si do witryny. Informacje na temat ustawie dotycz帷ych ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dost瘼ne s na poni窺zych stronach:

Je郵i korzystasz z urz康zenia przeno郾ego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj si z opcjami dotycz帷ymi ochrony prywatno軼i w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urz康zenia.

 
nast瘼ny artyku »