Start arrow Fundacja arrow - Sprawozdanie
PDF Drukuj Email

      

Sprawozdanie merytoryczne z dzia豉lno軼i fundacji za 2007 rok

 

Fundacja Stowarzyszenia Trze德o嗆 i Gospodarno嗆 pod wezwaniem Marka Aureliusza w Stalowej Woli

 

Dane rejestracyjne:  Fundacja Stowarzyszenia Trze德o嗆 i Gospodarno嗆 pod wezwaniem Marka Aureliusza w Stalowej Woli,

Siedziba:                  Stalowa Wola,

Adres:                     37-450 Stalowa Wola, ul. Popie逝szki 17A/3

Data wpisu w KRS:   23.06.2003

Numer KRS:             0000165529

Regon:                    831354944

Zarz康 :                   Szczuka Maria, prezes, 37-450 Stalowa Wola, ul. Popie逝szki 17A/3

 

Statutowe cele fundacji:

 1. Pomoc spo貫czna osobom w trudnej sytuacji 篡ciowej, promocja aktywizacji zawodowej, stwarzanie warunków dla zdobywania i poszerzania wiedzy, wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych – ze szczególnym uwzgl璠nieniem 鈔odowisk dotkni皻ych chorob alkoholow, ubogie.
 2. Dzia豉lno嗆 charytatywna.
 3. Wspieranie dzia豉 na rzecz ochrony zdrowia, leczenia, rehabilitacji.
 4. Dzia豉nia na polu nauki, edukacji, o鈍iaty i wychowania, wspieranie rozwoju m這dzie篡 uzdolnionej artystycznie, w tym promowanie m這dych artystów.
 5. Organizacja wypoczynku dzieci i m這dzie篡.
 6. Dzia豉nia na rzecz przeciwdzia豉nia patologiom spo貫cznym, propagowanie trze德ych zachowa w 篡ciu spo貫cznym i publicznym.
 7. Promocja miasta Stalowa Wola w kraju i za granic.

 

 • W 2007 fundacja udziela豉, przede wszystkim pozafinansowego, wsparcia wywodz帷ym si ze 鈔odowisk dotkni皻ych chorob alkoholow, osobom, które o tak pomoc si zwróci造.
 • Kwota pomocy finansowej udzielonej przez fundacj to 406,41 z.
 • Koszty fundacji to: koszty utrzymywania strony internetowej,  op豉ty w KRS, koszty obs逝gi konta bankowego. Fundacja nie ponosi kosztów administracyjnych.
 • Przychody fundacji wynios造 1919,10, z tego kwota 495, 10 z pochodzi z przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji po篡tku publicznego, pozosta豉 kwota to darowizny osób fizycznych.
 • Fundacja nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej.
 • W ci庵u roku 2007 roku zarz康 nie podj掖 uchwa.
 • Fundacja nie zatrudnia pracowników, nie wyp豉ci豉 wynagrodze z tytu逝 umów zlecenia.
 • Prezes zarz康u fundacji nie pobiera wynagrodzenia.
 • Fundacja nie udzieli豉 po篡czek, nie posiada depozytów na kontach bankowych, obligacji, udziaów lub akcji spó貫k prawa handlowego.
 • Fundacja nie naby豉 nieruchomo軼i, 鈔odków trwa造ch.
 • Fundacja nie realizowa豉 dzia豉lno軼i zleconej przez podmioty pa雟twowe i samorz康owe.
 • Fundacja nie posiada zobowi您a podatkowych, nie sk豉da deklaracji podatkowych.
 • W 2007 w fundacji nie przeprowadzono kontroli.

                                                       

                                                                                                                                   Prezes Zarz康u
                                                                                                                                   
Maria Szczuka

Sporz康zono : 12.03.2008

 

 


 

 

Sprawozdanie merytoryczne z dzia豉lno軼i fundacji za 2006 rok

 

Fundacja Stowarzyszenia Trze德o嗆 i Gospodarno嗆 pod wezwaniem Marka Aureliusza w Stalowej Woli

 

Data wpisu w KRS:  23.06.2003

Numer KRS:  0000165529

Regon:  831354944

Zarz康:                 Szczuka Maria, prezes, 37-450 Stalowa Wola, ul. Popie逝szki 17A/3

 Mroczek Wies豉w Mieczys豉w, wiceprezes, 37-450 Stalowa Wola, ul. Trojanowskiego 4

 Szczerba Tadeusz Szczepan, wiceprezes, 37-450 Stalowa Wola, ul. KEN 10/40

Statutowe cele fundacji:

 • Stwarzanie warunków dla zdobywania i poszerzania wiedzy, wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych przez osoby dotkni皻e alkoholizmem, ubogie.
 • Wspieranie dzia豉 na rzecz ochrony zdrowia, leczenia, rehabilitacji.
 • Wspieranie rozwoju m這dzie篡 uzdolnionej artystycznie, w tym promowanie m這dych artystów.
 • Promocja miasta Stalowa Wola w kraju i za granic.
 • W 2006 udzieli豉 wsparcia finansowego, wywodz帷ym si ze 鈔odowisk dotkni皻ych chorob alkoholow, osobom, które o tak pomoc si zwróci造.
 • Fundacja nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej.
 • W ci庵u roku 2006 roku zarz康 nie podj掖 uchwa.
 • Przychody Fundacji to darowizny osób fizycznych i przychód ze sprzeda篡 udziaów. Fundacja nie uzyska豉 przychodów ze 廝óde publicznych.
 • Koszty poniesione przez fundacj to koszty statutowej dzia豉lno軼i fundacji oraz koszty obs逝gi konta bankowego. Fundacja nie ponosi kosztów administracyjnych.
 • Fundacja nie zatrudnia pracowników, nie wyp豉ci豉 wynagrodze z tytu逝 umów zlecenia.
 • Cz這nkowie zarz康u fundacji nie pobieraj wynagrodzenia.
 • Fundacja nie udzieli豉 po篡czek, nie posiada depozytów na kontach bankowych, obligacji, udziaów lub akcji spó貫k prawa handlowego.
 • Fundacja nie naby豉 nieruchomo軼i, 鈔odków trwa造ch.
 • Fundacja nie realizowa豉 dzia豉lno軼i zleconej przez podmioty pa雟twowe i samorz康owe.
 • Fundacja nie posiada zobowi您a podatkowych.
 • W 2006 w fundacji nie przeprowadzono kontroli. 

 

                                                                                                       Prezes Zarz康u

                                                                                                        Maria Szczuka

 

Sporz康zono : 12.03.2007

 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »