Logowanie


Nie pamiętam hasła

Zamów biuletyn


Start
Trochę historii PDF Drukuj Email
Na początku było ...

Stowarzyszenie Trzeźwość i Gospodarność (TiG).

 

          Oto jakie cele przyświecały założycielom TiG-u.

          TiG jest inicjatywą obywatelską osób, które kierowały się jedną tylko potrzebą – bezinteresowną pomocą innym potrzebującym. Stawia sobie za cel propagowanie trzeźwych zachowań tak w życiu społecznym jak i gospodarczym.

          TiG jedyną organizacją, w której zgrupowani są autentycznie nie pijący dłużej niż lat 10 trzeźwi alkoholicy. Skupiamy owoce modlitw, próśb, ciężkiej pracy wielu instytucji, organizacji i samych ozdrowieńców, olbrzymią mądrość tych, którzy wygrali z nałogiem. Znaleźli tu swoje miejsce. To taki nasz podkarpacki (stalowowolski) fenomen.

          Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest skupienie wszystkich, którym bliska jest szeroko rozumiana problematyka choroby alkoholowej. Oczekujemy, że głos w ten sposób utworzonego lobby, odzwierciedlający autentyczne oczekiwania i potrzeby środowisk dotkniętych chorobą alkoholową będzie słyszany i brany pod uwagę przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących rzeczonego środowiska.

          Chcemy trafić do tych, którzy tkwią w koszmarze choroby, ich rodzin i bliskich, zjednać sobie tych, którzy odnieśli sukces w walce z tą okrutną chorobą, pozyskać wolontariuszy wywodzących się z tych środowisk i wreszcie zaprosić do współpracy lekarzy, psychologów i terapeutów na co dzień pomagających uzależnionym.

          Liczymy na współpracę z wszystkimi, którzy wykażą choć odrobinę zainteresowania problematyką .Odpowiemy na każdy apel, prośbę i propozycję wspólnej pracy niezależnie od tego, z jakich środowisk będą się owe wywodzić. Planujemy współpracę z istniejącymi i już działającymi na tym polu organizacjami.

          Ze szczególną satysfakcją będziemy podejmować współpracę z przedsiębiorcami wywodzącymi się z grona ozdrowieńców. Stowarzyszenie jest odpowiedzią na ich apel.

          Zamierzeniem towarzystwa jest nieść wszechstronną, w tym również materialną, pomoc najsłabszym i najbardziej doświadczonym przez los.

          Ogrom potrzeb, które pojawiły się w trakcie działalności Stowarzyszenia TiG kazał poszerzyć formułę organizacji i tak powstała idea utworzenia fundacji.

          Fundatorem fundacji jest rzecznik Stowarzyszenia TiG Waldemar Szczuka, który w dn. 4.03.2003 roku aktem notarialnym ustanowił Fundację: przekazał na jej cele statutowe ze swojego prywatnego majątku kwotę 3000 zł, ustanowił statut i powołał pierwsze władze.

          W dniu 23.06.2003 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, na wniosek Fundatora, zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Fundację Stowarzyszenia Trzeźwość i Gospodarność

pod wezwaniem Marka Aureliusza w Stalowej Woli

z siedzibą w Stalowej Woli

 

nadając jej Numer KRS 000165529.

 

         W dn.: 27.01.2006 roku fundacja otrzymała status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Piszą o nas:

 

Nowiny