Start arrow Artyku造 arrow Problemy z alkoholem - kr鏒kie odpowiedzi na najwa積iejsze pytania
Problemy z alkoholem - kr鏒kie odpowiedzi na najwa積iejsze pytania PDF Drukuj Email

1. Co powoduje, 瞠 ludzie pij wi璚ej ni powinni?
To, 瞠 s nieszcz窷liwi i 瞠 nie radz sobie z codziennym 篡ciem. Czasem nie jest to ich wina, jak w przypadku nastolatków, których rodzice s uzale積ieni i nie ucz swoich dzieci dojrza貫j sztuki 篡cia. Alkohol, podobnie jak inne substancje psychotropowe, na chwil poprawia nastrój i dlatego jest tak chorobliwie atrakcyjny dla tych, którzy s smutni, a tym bardziej bezradni czy zrozpaczeni.
2. Czy alkoholizm jest dziedziczny?
Nie, wprost przeciwnie! To, co jest wrodzone i dziedziczone, to obrona przed alkoholem, gdy jest to substancja toksyczna, czyli truj帷a dla organizmu. Po przekroczeniu okre郵onej dawki, zwykle powy瞠j 6 czy 7 promili, cz這wiek umiera. Dziedziczone mog by natomiast problemy 篡ciowe, na przyk豉d w rodzinach patologicznych i wtedy kto mo瞠 si upija dla „poprawienia” sobie nastroju nawet za cen zatruwania organizmu i popadania w 鄉ierteln chorob.
3. Jak pozna, 瞠 jest si alkoholikiem?
Przez to, 瞠 taka osoba nie potrafi wypi niewielkiej ilo軼i alkoholu i na tym poprzesta. Ludzie, którzy nie maj problemów alkoholowych, mog nie pi nic lub pij symbolicznie, czyli wznosz jeden czy drugi toast. Natomiast alkoholicy albo nie pij nic, albo si upijaj. Nie s w stanie ju do ko鎍a 篡cia odzyska kontroli nad alkoholem. Ale mog nie pi nic i wtedy staj si trze德ymi alkoholikami. Zwykle nie jest to mo磧iwe bez skorzystania z terapii i z wej軼ia do grup samopomocy, czyli do grup Anonimowych Alkoholików albo do Klubów Abstynenta.
4. Kiedy alkoholik nie mo瞠 ju sam sobie pomóc?
Gdy pojawi si mechanizmy choroby alkoholowej, bo wtedy si璕anie po alkohol staje si odruchem, na這giem, czym silniejszym od najszczerszych nawet decyzji, by ju nie pi. Alkoholik to kto, kto 鄉iertelnie zakocha si w alkoholu (to zakochanie samo nie minie). To tak瞠 kto, kto na這gowo oszukuje samego siebie (system iluzji i zaprzecze), czyli 逝dzi si, 瞠 nie jest uzale積iony i wmawia sobie, 瞠 picie alkoholu nie niszczy jego zdrowia, 篡cia i relacji mi璠zyosobowych.
5. Je瞠li widz, 瞠 mój znajomy popija ukradkiem, to co mam mu powiedzie?
Warto takiemu cz這wiekowi powiedzie, 瞠 zaczyna wchodzi w 鄉iertelne uzale積ienia i 瞠 w tej sytuacji najprostsz oraz ca趾owicie darmow form pomocy jest w陰czenie si do której z grup Anonimowych Alkoholików albo do którego z Klubów Abstynenta.
6. Je瞠li od Taty/Mamy czuj ostatnio alkohol, to jak nale篡 zacz望 o tym rozmow?
Warto podsun望 rodzicom jak捷 dobr ksi捫k czy artyku na temat problemów alkoholowych, albo napisa im list z podaniem informacji umieszczonych w tutaj zamieszczonych odpowiedziach. Rozmowa na 篡wo jest trudniejsza ze wzgl璠u na silne napi璚ia emocjonalne, które pojawiaj si wtedy po obu stronach.
7. Czy alkoholikowi mo積a po篡cza na chleb?
Nie, alkoholikowi nie wolno dawa pieni璠zy pod 瘸dnym pretekstem. Mo積a mu da chleb czy lekarstwo ale nie pieni康ze na chleb czy na lekarstwo. Jedyn szans na wyj軼ie z choroby alkoholowej jest cierpienie alkoholika na skutek b喚dów, które pope軟ia. Trzeba pami皻a, 瞠 w czynnej fazie choroby alkoholik zatraci  wra磧iwo嗆 na cierpienia Boga i ludzi, ale zachowuje jeszcze wra磧iwo嗆 na w豉sne cierpienia. Gdy ponosi konsekwencje picia, 陰cznie z g這dem, wtedy mo瞠 – jak syn marnotrawny – zastanowi si i powiedzie sobie prawd, 瞠 jest alkoholikiem. A to konieczny punkt wyj軼ia do pokonania choroby.
8. Czy 瞠bractwo i alkoholizm maj co wspólnego?
Zwykle si ze sob wi捫, ale zdarza si 瞠bractwo bez alkoholizmu. Najm康rzej pomagamy 瞠brakom, gdy nie dajemy im nic za darmo, ale proponujemy, 瞠 za okre郵on prac, na przyk豉d w ogródku, mog otrzyma od nas okre郵on zap豉t.
9. Czy pijanego cz這wieka mo積a zawie潭 do o鈔odka antyalkoholowego?
Nie, nie mamy takiego prawa. Tylko s康 mo瞠 podj望 tak decyzj. Gdy widzimy pijanego na ulicy, powinni鄉y wezwa policj. Podobnie, gdy pijany zakóca spokój swoim bliski, a tym bardziej gdy stosuje przemoc, krewni powinni zg豉sza spraw na policj i wej嗆 w kontakt z gminn komisj rozwi您ywania problemów alkoholowych. Otrzyma wtedy potrzebn pomoc, w tym tak瞠 materialn i prawn.
10. Czy istniej jakie 鈔odki farmakologiczne/lekarstwa na alkoholizm?
Nie! Alkoholizm nie jest problemem medycznym, lecz psychicznym i duchowym. Mo積a odtru organizm alkoholika, ale tylko wtedy ma to sens, gdy odtrucie jest pocz徠kiem terapii. Wyj軼ie z alkoholizmu wymaga zmiany sposobu 篡cia, a nie przyjmowania jakiego lekarstwa.
11. Czy wychodz帷 z alkoholizmu musz radykalnie sko鎍zy pi, czy powinno to by stopniowe wychodzenie z na這gu?

Nie da si wychodzi z alkoholizmu poprzez stopniowe zmniejszanie ilo軼i czy cz瘰totliwo軼i picia. Dzia豉 tylko decyzja radykalna: dzisiaj nie pij! Trze德iej帷y alkoholicy ka盥ego dnia ponawiaj tego typu decyzj.
12. Czy mo積a 篡 z alkoholizmem, czy jest to choroba powoduj帷a przedwczesn 鄉ier?
Je郵i alkoholik nie podejmuje terapii, nie wchodzi w grupy samopomocy i nie zmienia filozofii 篡cia, to musi przedwcze郾ie umrze. To jest choroba, która si nie zatrzyma, ale prowadzi do wchodzenia w coraz ostrzejsz faz uzale積ienia, a do 鄉ierci w陰cznie.
13. Podejrzewam, 瞠 jeden rodzic jest ju alkoholikiem, co mam zrobi? Gdzie szuka pomocy?
Najlepiej, je郵i stanowczo zadzia豉 wtedy drugi rodzic, którego warto do takiego dzia豉nia zach璚i. Nikt nie dysponuje wi瘯sz si陰 nacisku ni 穎na czy m捫. Dziecko, tak瞠 doros貫, nie ma zwykle mo磧iwo軼i wystarczaj帷o silnego oddzia造wania. 皋na czy m捫 osoby z problemem alkoholowym mo瞠 otrzyma wystarczaj帷 pomoc, je郵i w陰czy si w grup Al-Anon czy zacznie ucz瘰zcza na spotkania w Klubie Abstynenta.
14. Jak namówi alkoholika, aby si zacz掖 leczy?
Nie da si do tego namówi. Trzeba stosowa m康r mi這嗆, czyli zasad: „ty si upijasz, ty ponosisz wszystkie konsekwencje i cierpisz!” Tylko osobiste cierpienie alkoholika mo瞠 go sk這ni do uznania swojego problemu i do przyj璚ia pomocy ze strony specjalistów i/czy grup samopomocy.
15. Je瞠li m捫 przyjdzie do domu upojony alkoholem, to czy powinnam go przebra i umy?
Nie! Pomaganie m篹owi w takim stanie to pomaganie mu, by trwa w na這gu i by wchodzi w kolejn, jeszcze bardziej dramatyczn faz uzale積ienia. Po wytrze德ieniu, m捫 sam ma si przekona o tym, do jakiego stanu si doprowadzi. A gdyby okazywa agresj wobec 穎ny, ona powinna wzywa policj i – je郵i to nie wystarczy – odda spraw do s康u, by skutecznie broni si przed przemoc.
16. Czy mam sp豉ca d逝gi m篹a alkoholika i czym to skutkuje?
Nigdy! To by這by tworzenie m篹owi komfortu kolejnego upijania si! To by豉by wspó逍raca w z逝. Lepiej dla m篹a-alkoholika, je郵i pójdzie do wi瞛ienia za d逝gi, ni mia豚y mo磧iwo嗆 bezkarnego dalszego nieodpowiedzialnego 篡cia, gdy takie 篡cie nieuchronnie prowadzi do przedwczesnej 鄉ierci.
17. Dlaczego musz wytrze德ie, aby przyj皻o mnie do o鈔odka odwykowego?
Z tego oczywistego powodu, 瞠 ludzie znajduj帷y si pod wp造wem alkoholu nie mog podejmowa 瘸dnych zobowi您a (na przyk豉d, 瞠 b璠 uczestniczy w terapii), ani nie mog skorzysta z pomocy terapeutów. Terapia jest wy陰cznie dla ludzi trze德ych.
18. Czy alkoholizm i depresja s z sob powi您ane?
Oczywi軼ie! Ju sam fakt si璕ania po alkohol przez dzieci i m這dzie, albo nadu篡wania alkoholu przez doros造ch, to znak, 瞠 kto jest w stanach g喚bokiego kryzysu, niepokoju czy wr璚z depresji. Je郵i nawet kto upija si, mimo 瞠 nie jest w depresji, to na skutek kolejnych ci庵ów picia z pewno軼i popadnie w depresj, któr b璠zie usi這wa zag逝szy w豉郾ie poprzez ucieczk od depresji w alkohol.
19. Jestem dzieckiem alkoholika. Jakie czekaj mnie zagro瞠nia i czego musz by 鈍iadomy?
Najcz瘰tsze zagro瞠nia to niepokój, bolesne skoki nastrojów, niewiara w mi這嗆, trudno軼i w uczeniu si dojrza貫j, radosnej sztuki 篡cia. Warto wtedy w陰czy si w jakie ruchy czy grupy formacyjne - dla m這dzie篡 czy doros造ch – by mie kontakt z lud幟i dojrza造mi i szcz窷liwymi.  Warto te wtedy podj望 decyzj o 篡ciu w abstynencji, gdy to najlepszy sposób na uchronienie si przed powielaniem problemów alkoholowych, które ma kto z bliskich. Dobr pomoc dla nastolatków jest w陰czenie si w grupy Al-Ateen, a doros造ch – w grupy DDD (Doros貫 Dzieci Alkoholików). Niezwykle wa積a jest te wtedy troska o pog喚bianie przyja幡i z Bogiem, gdy Bóg bardziej ni ludzie pomaga nam radzi sobie w trudnych sytuacjach 篡ciowych.
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »